chặn xe ô tô khách-Băng nhóm chặn ôtô khách đánh phụ xe, đập vỡ kính chắn gió