Chân tử đan-Vợ Chân Tử Đan: Được chồng cưng chiều như bà hoàng, có bố là vua kim cương khét tiếng