chấn thương-Khi bị chấn thương phần mềm thì nên chườm nóng hay chườm lạnh?