chăn nuôi gà-Giá còn 7.000 đồng/kg, hơn 60 triệu con gia cầm chờ bán