chặn đường cướp của-Hà Nội: Công an vào cuộc truy bắt nhóm thanh niên ngang nhiên vác dao, kiếm diễu hành trên phố, chặn cướp người đi đường