chắn đầu ô tô-Sốc nặng với người đàn ông uống say lao ngay ra giữa đường òa khóc, nhìn con trai bất lực đi xin lỗi chủ xe mà chán thay