Cha mẹ kỳ thị y học hiện đại-Cha mẹ kỳ thị y học hiện đại, tự chữa bằng cây cỏ, con trai chết oan vì viêm màng não