cha-Người cha lập di chúc để lại cho con gái đúng 1 đồng, toàn bộ gia sản trao cho người lạ lẫm