Cerezo Osaka-Cerezo Osaka sẵn sàng chào đón Văn Lâm, hỗ trợ hết mình để thủ thành Việt Nam sang Nhật