CDC Hải Dương-Sai phạm tại CDC Hải Dương: Ủy ban Kiểm tra Trung ương đang trực tiếp kiểm tra