CDC Hà Nội-Sốc sốt xuất huyết, người đàn ông bị cô đặc máu, Hà Nội tăng nhiều ổ dịch