cây xăng đóng cửa-Hải Phòng: Xử phạt cây xăng tự ý đóng cửa trong dịp Tết