Cây xăng-Tạm giữ nữ nhân viên văn phòng cướp tiền của người bán xăng