cây thông Noel nhập khẩu-Cây thông Noel cao 6m có giá 33 triệu đồng