cây thông-Gà ri 45 nghìn/kg, sự thật được người nuôi tiết lộ