Cây táo nở hoa HTV2-3 đạo diễn 'máu mặt' lên tiếng về Cây táo nở hoa giữa những tranh cãi rộn ràng của người xem