Cây phượng bật gốc-Đồng Nai: Cây phượng bật gốc đè trúng, 3 học sinh lớp 8 bị thương