cây dừa-Tại sao lá dừa thường mọc tập trung ở trên đỉnh ngọn cây?