cây chuối-Giá chuối rớt thảm khi Trung Quốc thừa cung