Cây cảnh tết-Chậu mai vàng rực nặng 2 tấn, giá 110 triệu tại chợ hoa Hà Nội