cây bật gốc-Ảnh: Cận cảnh hàng loạt cây xanh mục gốc, ngả hướng ra giữa đường ở Hà Nội