cầu vàng-'Cậu Vàng' đã ra tay với những nhân vật kinh điển như thế nào?