cầu thủ việt kiều-Vì sao ông Park lại nói ‘không’ với các cầu thủ Việt kiều?