Cầu thủ Trung Quốc gây phẫn nộ-Cầu thủ Trung Quốc gây phẫn nộ cùng cực: Vào bóng triệt hạ, cố tình giẫm lên người đối thủ rồi đấm thẳng mặt 'kẻ đến hỏi tội'