cầu thủ Phan Văn Đức-Người yêu bất ngờ tiết lộ cách tán gái 'thời cổ đại' của Văn Đức hồi mới quen khiến dân tình được một phen 'mở mang tầm mắt'