Cầu Thăng Long-Diện mạo mới của đường Phạm Văn Đồng