Cậu nhỏ cương cứng-'Cậu nhỏ’ cương cứng liên tục suốt 4 ngày sau quan hệ tình dục