Câu like-Triệu tập 4 thanh niên bốc đầu xe máy, đốt pháo sáng 'câu like'