câu chuyện cảm động-Vào trạm xăng mà lại quên mang ví, anh nhân viên cây xăng đưa ra đề nghị khiến khách hàng cảm động phải đăng đàn cảm ơn