Cầu Bãi Cháy-Nguyên nhân hai tài xế lái ô tô chèn ép nhau trên cầu Bãi Cháy