catwalk-Nhìn lại những khoảnh khắc 'thần sầu' của Hương Giang trên sàn catwalk 2019