Cát Tường-Chỉ bằng một động thái, Cát Tường và Hàn Thái Tú đã công khai 'nối lại tình xưa'?