Cắt toàn bộ tử cung-Người phụ nữ phải cắt toàn bộ tử cung sau khi bị rong kinh kéo dài