Cát Linh - Hà Đông-Bổ sung hơn 910 tỷ đồng vốn cho Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông