card đồ họa-Nvidia và AMD tiếp tục hứa suông về việc giải quyết tình trạng thiếu card đồ họa