Cáp quang AAG-Gần 10 ngày nữa sự cố cáp quang biển AAG mới được khắc phục xong