cáp quang-Tuyến cáp quang biển AAE-1 đã được khôi phục hoàn toàn