cập nhật Windows 10-Windows 10 sẽ được trang bị một trong những tính năng thú vị nhất của… Windows 7