cặp đôi-Đang tô tượng cùng người yêu, chàng trai bỗng lấy… chiếc bàn đội lên đầu: Nghe xong lý do ai cũng quắn quéo