Cấp cứu-Video: Bị thương được đưa vào cùng bệnh viện, 2 băng đảng tiếp tục ẩu đả