Cấp cứu-Cận cảnh quy trình đưa bệnh nhân dương tính SARS-CoV-2 đến bệnh viện điều trị ở Hà Nội