Cấp cứu-Người phụ nữ được 'hôn' nhiều nhất thế giới, cứu bao người nhưng mãi là bí ẩn của y học