Cấp cứu-Giận bạn trai, bé gái 14 tuổi tự tử bằng thuốc trừ sâu