cấp chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19-Không cấp chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 cho F0 tự ý điều trị

  • Không cấp chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 cho F0 tự ý điều trị

    Không cấp chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 cho F0 tự ý điều trị

    Những trường hợp tự làm xét nghiệm dương tính, tự điều trị nhưng không thông báo cho chính quyền địa phương sẽ không có cơ sở để ban chỉ đạo chống dịch có thể cấp giấy đã từng là F0. Khi có kết quả test nhanh dương tính, người bệnh phải báo ngay cho Trạm y tế địa phương để được quản lý, hỗ trợ điều trị.