Cặp bồ-Bắt gặp chồng và bồ 'trai trên gái dưới', chị vợ lao vào tát chồng tới tấp, bóp cổ tiểu tam quyết 'khô máu'