Cao tốc Hà Nội Hải Phòng-Điều ít biết về 'mắt thần' thông minh soi xe vi phạm trên cao tốc Hà Nội- Hải Phòng