cao thị ngọc dung-'Nữ tướng' Mai Thanh rời ghế nóng sau 30 năm vững vàng