Cao Thái Sơn-Nathan Lee bất ngờ nhắc tên một mỹ nhân cực nổi tiếng Vbiz, netizen 'đoán già đoán non'