cao thái hà-Tranh cãi với Hòa Hiệp, Cao Thái Hà đòi bỏ về