cao-Mua chú chó con chăm sóc nửa năm trời, cả nhà sốc khi con vật vô tình lộ 'nguyên hình' liền hoảng loạn báo cảnh sát