cảnh sát Hong Kong-Cảnh sát Hong Kong phun vòi rồng, bắn hơi cay vào người biểu tình