cảnh sát giao thông-Nhiều nhóm quay xe bỏ chạy khi gặp lực lượng 141 đêm Trung thu