cảnh sát bắt-Tiệm massage đóng cửa, 2 nhân viên massage bán dâm trong nhà nghỉ